De verjaardag …

Ik hoop bij het googelen op #verjaardag#ouderwets#feestje#iedereenkomt#jehoeftnietuittenodigen#deheledagdoor#familievriendenkennissenburen#cadeautje … iets te vinden waar ik mijn herinneringen in terug vind … maar nee! Het enige dat me

1 2