Flaneren …

“Leenwoord uit het Frans, in de betekenis van ‘rondslenteren om gezien te worden’ voor het eerst aangetroffen in 1847 “. Een paar jaar geleden zegt buurvrouw

1 2